หน้าหลัก

ตารางการเทศนา วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2014
ภาคนมัสการรายละเอียด
ผู้เทศนาหัวข้อพระคัมภีร์เวลา
ภาคจีน/ไทย ศจ.พิเชษฐ คุณากรธีรมิตร  เคล็ดลับแห่งความสุข ฟิลิปปี 4:4-7 10.30-12.00
ภาคไทย อ.วิทยา วุฒิไกรเกรียง ชีวิตที่พระคริสต์เป็นแบบอย่าง  1 โครินธ์ 11:1 10.30-12.00
ภาควัยรุ่น ค่ายวัยรุ่น - - -
ภาคจีนกวางตุ้ง 李承禧牧師   活在神的偉大中  瑪拉基書 1:6-2:9  9.15-10.15

รวีวารศึกษา  ภาคเรียนที่3/2014   

วันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน - 14 ธันวาคม 2014 เวลา 9.15-10.15 

ชื่อผู้สอนสถานที่
ห้องพื้นฐานชีวิตคริสเตียน คศ.สุดาวรรณ ห้องภาควัยรุ่น
ห้องเตรียมบัพติสมา ศจ.พิทักษ์ ห้องภาควัยรุ่น
ห้องปฐมกาล คุณวิวรณ์ โรงอาหาร
ห้องยอห์น รากแห่งความจริง คุณพิเชษฐ์(หมูเจมส์) โรงอาหาร
ห้องติดตามพระเยซูคริสต์ มน.ทิพวรรณ ห้องอนุบาลสัจจพิทยา (ซีเกิ้ล1) เรียนภาษาจีน
ห้องพระคัมภีร์ในชีวิตจริง อ.วิทยา ห้องสมุด
ห้องพระธรรม 1ยอห์น คุณธงชัย(Mr.Tom) ห้องบุรุษ
ห้องเข้าเฝ้าพระเจ้า อ.หนึ่งฤทัย ห้อง 404
ห้องผู้สนใจ คุณภัทรียา โรงอาหาร

Photo: วันอธิษฐานแห่งชาติปี 2014
ขอเชิญคริสตชนไทยทุกจังหวัดทั่วไทย ร่วมใจกันอธิษฐานขอการอวยพรจากพระเจ้าเพื่อการ "รื้อฟื้น คืนดี" พร้อมกันทั่วประเทศ 9 พฤศจิกายนนี้ จัดโดยฝ่ายเครือข่ายอธิษฐานอวยพรประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนโดยคณะกรรมการเพื่อการประกาศและเพิ่มพูนคริสตจักร (กปพ.)

สำหรับพี่น้องคริสตจักรต่างๆ ในกรุงเทพ และปริมณฑล รวมพลัง ร่วมใจอธิษฐานในวันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน เวลา 16.00-21.00 น. ณ อาคารพระนิเวศเรือโนอาห์ ซ.นวมินทร์ 24 (รายละเอียดตาม file แนบ) สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายเครือข่ายอธิษฐานอวยพรประเทศไทย โทร. 081-869-2036 และพี่น้องจังหวัดต่างๆ ติดต่อรายละเอียดการจัดวันอธิษฐานฯ ได้ที่ผู้ประสานงาน กปพ. ในจังหวัดของท่าน (มีรายละเอียดอยู่ในคู่มืออธิษฐาน)

เพื่อท่านจะไม่พลาดข่าวสารต่างๆ โปรดติดตามข่าวสารงาน กปพ. ได้ที่ www.thaivision2020.com หรือทาง Facebook คณะกรรมการเพื่อการประกาศ และเพิ่มพูนคริสตจักร หรือกดไลท์เพื่อติดตามข่าวสารและติดต่อ กปพ. ได้ที่เพจ Thaivision2020 ..With Him we can

ติดต่อ กปพ. : อีเมล <a href=

Sunday the 26th - Joomla Templates.