หน้าหลัก

ตารางการเทศนา วันที่ 31 สิงหาคม 2014
ภาคนมัสการรายละเอียด
ผู้เทศนาหัวข้อพระคัมภีร์เวลา
ภาคจีน/ไทย ศจ.ลิลลี่ มนตรีเลิศรัศมี เดินต่อไปข้างหน้า ปฐมกาล22:1-3 10.30-12.00
ภาคไทย อ.วิทยา วุฒิไกรเหรียง คนเดียวหัวหาย เอเฟซัส5:21-32 10.30-12.00
ภาควัยรุ่น อ.ปดิพัทธ์ สันติภาดา รักษาสะบาโต ไม่ใช่แค่วันสะบาโต มัทธิว12:1-8 10.30-12.00
ภาคจีนกวางตุ้ง   【身體為誰】 哥林多前書 6:12-20  9.15-10.15

* 13.00 - 15.00 น. เชิญสมาชิกร่วมงานอธิษฐานประจำปี  ที่ภาควัยรุ่น

Tuesday the 2nd - Joomla Templates.